20. septembra, 2016

Objavljen je Pravilnik o pomorskoj opremi

Pravilnik o pomorskoj opremi (Nar. nov., br. 82/16) donesen je temeljem Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04 – 26/15). Odredbama ovoga Pravilnika propisuju se zahtjevi za pomorsku opremu kojom se sukladno međunarodnim konvencijama opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti kao i uvjeti za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. rujna 2016. godine.

(Izvor : TEB)