Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. novembra, 2015

Objave i izmjene zakonskih propisa u periodu od 01-15.11.2015. godine

I.    U Službenim novinama FBiH broj 86. od 06.11.2015. godine objavljeni su:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Izmjene se odnose na produženje roka za naplatu glavnog duga sa 31.12.2015. godine na 31.12.2016. godine radi oprosta kamata u visini 100%, odnosno roka 30.06.2016. na 30.06.2017. godine radi oprosta kamata u visini 50% .

  • Zakon o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira

Izmjene se odnose na kaznene odredbe koje se propisuju u puno većim iznosima.

  • Zakon o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

Izmjene se odnose na kaznene odredbe koje se propisuju u puno većim iznosima.