6. oktobra, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za SEPTEMBAR 2016. godine u FBiH

I. U Službenim novinama FBiH broj 76. od 28.09.2016. godine objavljeno je:

  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 07/2016 u FBiH

– Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u FBiH za 07/2016 ……………… 831 KM
– Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih u FBiH za 07/2016 ……………1.270 KM 
– Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u FBiH za period 05-07/16 ..……834 KM

II. U Službenim novinama FBiH broj 78 od 05.10.2016. godine objavljeno je:

  • Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti prometa za teritoriju FBIH
  • Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBIH

U sladu sa Odlukom Vlade FBIH udruženja poslodavaca su dužna zaključno sa novembrom 2016-te godine sačiniti i usvojiti granske kolektivne ugovore kojima bi prava i obaveze poslodavaca i radnika bila definisana u skladu sa nalogom OKU-a usvojenog u junu 2016-te godine.

Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim novinama FBIH broj 78 od 05.10.2016. godine.