Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. novembra, 2015

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za OKTOBAR 2015. godine u FBiH

I.    U Službenim novinama FBiH broj 77. od 07.10.2015. godine objavljeno je: 

 • Zakon o izmjenama Zakona o čeku gdje se mijenjaju članovi koji se odnose na kaznene odredbe koje se propisuju u puno većim iznosima.
 • Zakon o preuzimanju dioničkim društava kojim se uređuju uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obaveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima 
  Dopune se odnose na osnivanje Savjeta za strane investitore FBiH radi pomaganja i podsticanja stranih investicija i unapređenje ukupnog poslovnog ambijenta za strane investitore u FBiH, potpunije koordinacije i saradnje institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti stranih investicija.

II.    U Službenim novinama FBiH broj 81. od 21.10.2015. godine objavljeno je:

 •  Zakon o privrednim društvima *
 • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 08/2015 u FBiH
  – Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za 08/2015  ……………… 823 KM   
  – Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u FBiH za 08/2015  …………..1.257 KM
  – Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za period 06-08/15 ..…..831 KM

 

III.    U Službenim novinama FBiH broj 82. od 23.10.2015. godine objavljena je: 

 •    Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i plaćanju gotovim novcem
  Izmjene se odnose na:

– zabranu plaćanja i naplaćivanja proizvoda u veletrgovini gotovim novcem,

– mogućnost da poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca ne prelazi iznos od 200 KM ili su udaljeni od najbliže ovlaštene organizacije 15 i više kilometara uplatu gotovog novca izvrše najkasnije u roku od pet radnih dana;
a priređivači igara na sreću, u skladu sa propisima kojima se propisuje priređivanje     igara na sreću, dužni su uplatu gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa   nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak,

– ukoliko je dnevni priliv gotovog novca ostvaren u petak naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak,

– izuzimanje poduzetnika, koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, od obaveze uplate gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija i vođenja blagajne,

– proširenje kaznenih odredbi ukoliko se plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na veliko vrši u gotovom novcu.


IV.    U Službenim novinama FBiH broj 83. od 28.10.2015. godine objavljeno je :

 • Uputstvo o otvaramju i zatvaranju računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa
  Ovim uputstvom propisuju se način i uvjeti otvaranja i zazvaranja računa učesnika u platnom prometu kod ovlaštenih organizacija radi obavljanja poslova unutrašnjeg platnog prometa i platnih transakcija u skladu sa propisima koji regulišu unutrašnji platni promet i platne transakcije (detaljno objašnjenje dato u objavi podataka za juni 2015)
 • Uputstvo o načinu i postupku izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa kod ovlaštenih organizacija
  Ovim uputstvom uređuje se način i postupak izvršenja naloga za prinudnu naplatu preko računa poslovnih subjekata otvorenih kod ovlaštenih organizacija, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (detaljno objašnjenje dato u objavi podataka za juni 2015)
 • Uputstvo o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlaštenih organizacija
  Ovim uputstvom uređuje se način i sadržaj vođenja evidencije računa poslovnih subjekata otvorenih kod ovlaštenih organizacija, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu (detaljno objašnjenje dato u objavi podataka za juni 2015)