15. decembra, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za NOVEMBAR 2016. godine u BiH

I. U Službenim novinama FBiH broj 87 od 18.11.2016. godine objavljeno je:

  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 09/2016 u BiH.

– Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u BiH za 09/2016 …………….. 837 KM
– Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih u BiH za 09/2016 ………….. 1.299 KM

Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim glasnikom BIH broj 92 od 09.12.2016. godine.