21. aprila, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za MART 2016. godine u BiH

I.     U Službenim novinama BiH broj 18. od 15.03.2016. godine objavljeno je:

  • Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BIH.
Ovom Odlukom utvređuju se uslovi za sticanje pojedinih zvanja navedenih u Odluci o vrstama profesionalno-stručnih na temelju implementacije Međunarodnih obrazovnih standarda prema Zakonu o računovodstvu i reviziji BIH i Jedinstvenom programu testiranja kandidata za računovodstvenu profesiju i to zvanja: cartificirani računovodstveni tehničar, certificirani računovođa i ovlašteni revizor.
II.     U Službenim novinama BiH broj 19. od 18.03.2016. godine objavljeno je:
  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 01/2016 u BiH.
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u BiH za 01/2016  …………….. 829 KM   
– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u BiH za 01/2016  …………..1.286 KM
III.     U Službenim novinama BiH broj 22. od 29.03.2016 godine objavljeno je:
  • Odluka o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BIH u 2016-toj godini 


Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim glasnikom BIH broj 26 od 12.04.2016. godine. 
 
U periodu od 12.04. do 15.04.2016. godine nije bilo objavljenih promjena zakonskih propisa.