Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
20. julija, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za JUNI 2016. godine u FBiH:

I. U Službenim novinama FBiH broj 47. od 17.06.2016. godine objavljeno je:

  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 04/2016 u FBiH

– Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u FBiH za 04/2016 ……………… 830 KM 
– Prosječna mjesečna bruto plaća zaposlenih u FBiH za 04/2016 ……………1.268 KM
– Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u FBiH za period 02-04/16 ..……833 KM

II. U Službenim novinama FBiH broj 48 od 22.06.2016. godine objavljeno je:

  • Zakon o finansijskom poslovanju

Ovim zakonom uređuju se pitanja vezana za osnovna pravila finansijskog poslovanja, obaveza uprave i nadzornog odbora u vođenju poslovanja, kao i poduzimanje mjera za osiguranje likvidnosti, rokovima novčanih obaveza, rizika u finansijskom poslovanju, te posljedica kršenja u izvršenju novčanih obaveza i slično.

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objave.

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Predmetnom promjenom izmjenjeni su pojedini dijelovi Pravilnika, a jedna od značajnijih je rok za prijavu uposlenika koji je pomjeren sa 7 radnih dana nakon stupanja u radni odnos na najkasnije jedan dan prije istog.

 

  • Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBIH

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se: plaća, najniža satnica i najniža plaća, povećanje plaće, sadržaj granskih kolektivnih ugovora, djelovanje sindikata, stav i način rješavanje kolektivnih radih sporova, trajanje i važenje ovog kolektivnog ugovora. Istim su definisana prava iz radnog odnosa koja nisu bila tretirana Zakonom o radu.

Isti je stupio na snagu narednog dana od dana objave, odnosno 23.06.2016.godine.

III. U Službenim novinama FBiH broj 50 od 29.06.2016. godine objavljeno je:

  • Uredba o izmjeni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja

U predmetnoj izmjeni briše se jedan od Članova koji se odnosi na državne službenike.

 

IV. U Službenim novinama FBiH broj 52 od 06.07.2016. godine objavljeno je:

  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

Izmjenom Pravilnika izvršene su izmjene od kojih bismo izdvojili slijedeće:
– Promjena je uključila uredbu o službenim putovanjima koja je nedavno obajvljena i sve promjene u istoj su prihvaćene
ovom promjenom Pravilnika i u poreznom smislu
– Definisan je tretman naknada po osnovu troškova službenog puta isplaćen licima koja nisu uposlenici
– U vezi sa gore navedenim i iznos naknade na ima prevoza kod korištenja vlastitog automobila usaglašen je sa Uredbom
na visinu od 15% cijene benzina po pređenom kilometru
– Iznos max dozvoljenog neoporezivog dijela toplog obroka korigovan je sa dosadašnjih 2% od prosječne plaće FBIH na
1%
– Iznos max dozvoljenog neoporezivog regresa je sada def u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u FBIH u
posljednja tri mjeseca prije isplate.

Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim novinama FBIH broj 55 od 15.07.2016. godine.