Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. februarja, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za JANUAR 2016. godine u FBiH

I.   U Službenim novinama FBiH broj 4. od 20.01.2016. godine objavljeno je: 

 

  • Odluka o izdvajanju sredstava u Fond Solidarnosti FBIH za 2016-tu godinu
Na snazi su i dalje ostale stope i procenti usvojeni prethodnom odlukom na način da se:
– 10,20% od ukupnog iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje uplaćuje na račun izdvojenih sredstava Fonda Solidarnosti FBIH, a
– 89,80 % od ukupnog iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje se uplaćuje na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.
  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 11/2015 u FBiH
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za 11/2015  ……………… 827 KM
– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u FBiH za 11/2015  …………..1.264 KM
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za period 09-11/15 ..…..827 KM
  • Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori BIH za 2016-tu godinu
U Odluci nisu usvajane nikakve promjene u odnosu na Zakon o VTK usvojen 2013-te godine.
II.    U Službenim novinama FBiH broj 6. od 27.01.2016. godine objavljeno je: 
  • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge finansijsko-informatičke agencije
Odnosi se samo na Odluku Vlade kojom se daje suglasnost na Odluku iz slijedećeg stava.
III.    U Službenim novinama FBiH broj 8. od 03.02.2016. godine objavljeno je: 
  • Odluka o naknadama za usluge finansijsko-informatičke agencije
Promjene nastale u vezi sa promjenom organizacije koja vrši prijem, obradu i kontrolu računovodstvenih iskaza. Odlukom su definisne promjene koje se odnose na naknade i uplatni računi za iste, a od kojih ćemo izdvojiti neke koje smatramo da su od posebne važnosti:
– Naknada za prijem i obradu računovodstvenih iskaza ……………………. 70 KM
– Davanje prepisa pojedinačnih računovodstvenih iskaza ………………… 50 KM
– Vođenje evidencije blokiranih računa  …………………………………………..  5 KM
– Prepis drugih dokumenata …………………………………………………………. 20 KM.
Novi uplatni računi definisani Oldukom su kod banaka kako slijedi:
– Union Banka d.d. Sarajevo …………………. 1027080000005974
– UniCredit Bank d.d. Mostar …………………. 3387202238284024
– Raiffeisen Bank d.d. BiH …………………….. 1610000145760068.
Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim novinama FBIH broj 9 od 05.02.2016. godine. 
U periodu od 05.02. do 15.02.2016. godine nije bilo objavljenih promjena zakonskih propisa.
Ono sto je do 15.02.2016. godine izglasano i upućeno na objavu je:
– Opći kolektivni ugovor i 
– Zakon o porezu na dobit FBIH.