15. marca, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za FEBRUAR 2016. godine u BiH

I.   U Službenim novinama BiH broj 11. od 19.02.2016. godine objavljeno je:

  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 12/2015 u BiH.
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u BiH za 12/2015  …………….. 842 KM 
– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u BiH za 12/2015  …………..1.309 KM
II.    U Službenim novinama BiH broj 16. od 08.03.2016 godine objavljeno je:
  •  Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BIH
Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim glasnikom BIH broj 17 od 11.03.2016. godine. 
 
U periodu od 11.03. do 15.03.2016. godine nije bilo objavljenih promjena zakonskih propisa.