24. maja, 2016

Objava podataka i izmjena i dopuna propisa za APRIL 2016. godine u FBiH

I.    U Službenim novinama FBiH broj 30. od 20.04.2016. godine objavljeno je: 

  • Zakon o izmjenama Zakona o jedinstavnom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa 
  • Pravilnik o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara
  • Podaci o prosječnim isplaćenim neto i bruto plaćama za 02/2016 u FBiH
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za 02/2016  ……………… 825 KM
– Prosječna mjesečna bruto plaća  zaposlenih u FBiH za 02/2016  ……………1.260 KM
– Prosječna mjesečna neto plaća  zaposlenih u FBiH za period 12-02/16 ..……835 KM
 
II.    U Službenim novinama FBiH broj 33 od 29.04.2016. godine objavljeno je: 
  • Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju FBIH
Ovim  pravilnikom se propisuje način uplate svih javnih prihoda na teritorju FBIH bilo da se radi o direktnim ili indirektnim.
Svi prethodni previlnici stavljeni su van snage.
III.    U Službenim novinama FBiH broj 38 od 18.05.2016. godine objavljeno je: 
  • Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBIH
  • Odluka o davanju saglasnosti na odluku o naknadam za usluge Finansijsko –informatičke agencije
  • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.
 
Sve promjene obuhvaćene su zaključno sa Službenim novinama FBIH broj 38 od 18.05.2016. godine.