Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
15. decembra, 2017

Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Dana 13. 12. 2017 Vlada Republike Srbije potpisala je ” Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa”

Na linku http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13476 definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ne postoji obaveza štampanja faktura koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim.
Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku , bez pečata i potpisa , ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.