Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
30. marca, 2021

O predpisih v Sloveniji in katere poenostavitve (tudi davčnih predpisov) se obetajo

Najstarejši predpis v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, ki v elektronski obliki na spletni strani www.pisrs.si, omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope, je… Zakon o menici! Prvič je bil objavljen v Uradnem listu Federativne ljudske republike Jugoslavije št. 104/46 z dne 24. 12. 1946!

Sicer pa je Register predpisov Slovenije RPS na dan 6. maja 2020 vseboval 52.269 veljavnih in neveljavnih predpisov in drugih aktov.

Na dan 25. avgusta 2020  je RPS vseboval 6.713 zakonov, od tega 3.555 veljavnih zakonov, ki se uporabljajo, 134 neveljavnih zakonov, ki se uporabljaja, in še 45.556 podzakonskih predpisov in drugih aktov. Navedeno število predpisov se še povečuje.

Ugotovljeno je, da zgolj na podlagi obstoječega RPS državljanke in državljani ter drugi subjekti ne morejo na enostaven in pregleden način ugotoviti, kateri veljavni predpisi jih zavezujejo.

Poznavanje zavezujočih predpisov v Sloveniji otežuje dejstvo, da zakonodajalec pogosto razlikuje med začetkom veljavnosti in začetkom uporabe predpisov, ter da podzakonski predpisi ostanejo veljavni kljub razveljavitvi njihove zakonske podlage. Prav tako ne ločujemo med različnimi obdobji obstoja predpisa, veljavnosti predpisa in uporabe predpisa, temveč se za vsa tri obdobja uporablja izraz veljavnost predpisa, kar v praksi povzroča precej nejasnosti.

Številne od teh zagat bi naj rešil nov Zakon o debirokratizaciji, ki med drugim predvideva postopno vzpostavitev Uradnega registra Republike Slovenije, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila državnih predpisov. Določba državnega predpisa se vpiše v uradni register z dnem, ko začne veljati, ko začne zavezovati in se uporabljati. S tem se želi ukiniti sedanjo prakso, ki v primeru sprejemanja zahtevnejših oziroma sistemskih zakonov začetek uporabe zakona zamika na čas po začetku veljavnosti zakona.

In kaj prinaša na davčnem področju?

  • V Zakonu o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) se ukinja obveznost izdajanja računov pri plačilu z debetno ali kreditno kartico.
  • V Zakonu o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) se ukinja obračunavanje prispevkov za socialno varnost, ko ti presežejo znesek 6000 EUR.
  • V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) se kot prekršek in delo na črno ukinja okoliščina, da podjetje nima vpisane šifre dejavnosti v svojih temeljnih aktih.

V primeru obdavčitve premoženja agrarne skupnosti se bi za davčnega zavezanca štela sama agrarna skupnost, ki ima svojo davčno številko in svoj bančni račun.