Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 250 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
24. avgusta, 2015

Novosti pri poročanju o kadrovskih štipendijah

Vsi štipenditorji (družbe, s.p.-ji, zavodi, fundacije…) morajo poročati o podeljenih štipendijah Javnemu skladu  za razvoj kadrov in štipendiranje.  Prvič bo potrebno poročati do 15. 9. 2015 za iztekajoče se šolsko/študijsko leto 2014/2015, nato pa še do 31. 12. 2015 za leto 2015/2016.

Poroča se preko spletne aplikacije javnega sklada, poročajo štipenditorji ali od njih pooblaščene osebe (npr. računovodski servisi) z ustreznim digitalnim potrdilom in upoštevaje navodila sklada (priročnika).
Kaj je dobro vedeti o kadrovskih štipendijah?
  • Kadrovske štipendije ureja Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  
  • Delodajalec mora oddati potrebo po kadrovskem štipendistu ne glede na to ali se ima namen prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij ali ne ter ne glede na to, da ima  morebiti že izbranega štipendista. Potreba se odda preko portala javnemu skladu.
  • Za kadrovske štipendije je mogoče dobiti tudi sofinanciranje – glejte razpise sklada.
  • Poleg zakona za vsebino in sestavitev pogodbe priporočamo tudi branje spletne strani javnega sklada, kjer je objavljen tudi vzorec pogodbe o štipendiranju: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/kadrovske-stipendije/pogosta-vprasanja-o-kadrovskih-stipendijah/
  • Pravne osebe v Sloveniji, ki izplačajo kadrovske ne-sofinancirane štipendije in štipendije iz drugih štipendijskih skladov, so zavezane k elektronskemu poročanju za potrebe raziskav Statističnega urada RS, poročanje je enkrat letno in ga javno objavi Ajpes (poroča se v obdobju 15.marec-15.april za preteklo koledarsko leto). Ali bo to poročanje v letu 2016 ukinjeno zaradi razširjenega poročanja preko javnega sklada, še ne vemo, in je potrebno počakati na letni program Surs-a ter informacije Ajpesa v začetku prihodnjega leta.
  • Glede davčnega vidika priporočamo branje pojasnila DURS, št. 4210-140/2010-2, 27. 10. 2010. Na kratko iz pojasnila:

– za štipenditorja: štipendija, ki jo delodajalec izplačuje študentu ali dijaku za študij, ki je povezan s poslovanjem podjetja, študent oziroma dijak pa se bo na podlagi pogodbe o štipendiranju po koncu študija v podjetju zaposlil, lahko upošteva kot davčno priznan odhodek delodajalca, vendar pod pogojem, če bo izplačana v višini, ki je skladna z običajno poslovno prakso posamezne dejavnosti.

– za štipendista: vsa povračila stroškov, ki so povezana s študijem, se štejejo za del štipendije, v davčno osnovo od drugih dohodkov ne všteva štipendija, izplačana za študij v Sloveniji do višine minimalne plače, ter za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 %.