21. oktobra, 2021

Novosti obdavčitve dohodka pravnih oseb sprejete

V Državnem zboru so 20. oktobra sprejeli spremembe in dopolnitve zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki bodo pričele veljati z letom 2022. Poglavitne novosti so:

  • zgodnejša možnost uveljavljanja znižanja davčne osnove za terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih (po novem že na podlagi prijave terjatev in ne šele na podlagi zaključka prisilne poravnave ali stečaja),
  • rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi bodo že ob oblikovanju priznane v višini 100 % odhodkov za njihovo oblikovanje, ostale rezervacije ostajajo urejene enako (taksativno naštete kot npr. za garancije v višini 50 %, ostale v celoti),
  • višji priznani stroški za reprezentanco in nadzorni odbor (po novem 60 %),
  • višje priznane olajšave za donacije (do 1 % prihodkov) in nova olajšava za izdatke za vrhunski šport (do 3,8 % prihodkov)
  • nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj (se izključuje z ostalimi olajšavami)
  • olajšava za zaposlovanje se nadgradi.  Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlovali mlade do 29 let, zaposlovali v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve in zaposlovali tiste, ki prvič vstopajo v zaposlitev.