Zadnje spremembe ZGD-1, veljavne od 24.2.2021, so prinesle v zvezi z letnimi poročili naslednje dopolnitve:

  • jasno določbo, da je edini dovoljeni način predložitve letnega poročila v elektronski obliki (tako se omogoči sankcioniranje neupoštevanja obveznosti v  zvezi z način predložitve – doslej le v zvezi z rokom predložitve),
  • velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe poleg izkaza poslovnega izida obvezno predložijo tudi izkaz drugega vseobsegajočega donosa,
  • družbe, zavezane reviziji letnih poročil, bodo morale v politiki raznolikosti posebej predstaviti razmerje obeh spolov v organih vodenja in nadzora družbe.

Zakon prinaša tudi več dopolnitev za področje notranje revizije, revizijske komisije, javni objavi poslov s povezanimi strankami…

 

Več pojasnil najdete v Uradnem listu na povezavi TUKAJ.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.