1. septembra, 2017

Novi Zakon o koncesijama

Nakon oprečnih stavova saborskih zastupnika u vezi s novim (starim poboljšanim) Zakonom o koncesijama, novi Zakon je usvojen i objavljen u Narodnim novinama br. 69/17. i na snazi je od 22. srpnja 2017.

Postoje 23 područja iz različitih djelatnosti za koje se može dobiti koncesija. To su od eksploatacije mineralnih sirovina, komunalnih djelatnosti do zdravstva, dok se šume i šumsko zemljište ne može dati u koncesiju.
Davatelj koncesije s kime se sklapa upravni ugovor jest tijelo javne ovlasti (RH ili područna/lokalna samouprava), a koncesionar je gospodarski subjekt.
Rok na koji se ugovara koncesija je uvijek određen, nije neograničen, a u cilju da se ne ograniči tržišno natjecanje, dok se s druge strane koncesionaru omogućuje amortizacija ulaganja i razumni povrat kapitala.
Naknada (cijena) koncesije plaća se fiksno prema ugovoru, a ta naknada može se i mijenjati (valutna klauzula), te je prihod državnog ili lokalnog/područnog proračuna.
Rok zastare u vezi plaćanja naknade je 5 godina, a apsolutni rok zastare je 10 godina.
 
Izvor : RRIF, Narodne novine