4. novembra, 2020

Novi predlogi za PKP6 zbrani na enem mestu

Predlagani ukrepi iz šestega protikoronskega paketa se primarno osredotočajo na zagotovitev finančne pomoči podjetjem, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Nekateri ukrepi bodo podaljšani, drugi pa se bodo nanašali na področja, ki še niso bila urejena.

PKP6 naj bi bil usklajen predvidoma do konca prihajajočega vikenda.

 

PODROČJA, KI JIH UREJAJO PREDLOGI ZA PKP-6:

 • Minimalna plača: preložitev dviga minimalne plače predvidoma na 2023.
 • Poroštvena shema: manjši nabor zahtevanih pogojev za pridobitev kredita do 1 milijon EUR. Ta ukrep bo veljal predvidoma do junija 2021. Poleg tega bo možnost odloga plačila na obveznosti kreditojemalcev za dodatnih 12 mesecev.
 • Subvencija za kritje fiksnih stroškov: predvideno koriščenje subvencije za kritje fiksnih stroškov za podjetja, ki ustrezajo pogojem.
 • Razvojni paket: v razvojni paket so umeščena 4 področja:
  • Subvencija za razvojne kadre: sredstva za ohranjanje in zaposlovanje vrhunskega kadra.
  • Raziskovalno razvojni vavčer: za sofinanciranje razvoja na inštitucijah znanja.
  • Razvojno inovacijski projekti (RIP): sofinanciranje razvojnega dela v podjetjih ter investicij v razvojno opremo.
  • Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih (KROP): vključuje subvencije za zaposlovanje študentov (II. ali III. stopnje) in raziskovalcev iz Slovenije ali tujine.
 • Nadomestilo za skrajšani delovni čas: povračilo nadomestila plače za skrajšani delovni čas naj znaša 80 % dejanske plače zaposlenega. Poleg tega se bo ta ukrep podaljšal do predvidoma junija 2021.
 • Čakanje na delo: povračilo za čakanje na delo za delodajalce, ki so jim ukrepi preprečili izvajati dejavnost ali pa jo izvajajo v okrnjenem obsegu, naj bi se za zaposlene spremenilo iz 80 % na 100 %. Poleg tega se bo splošni ukrep subvencioniranja čakanja na delo podaljšal do predvidoma junija 2021.
 • Kritje bolniških nadomestil v času epidemije: zavarovancem (28. člen ZZVZZ), ki bodo na bolniškem staležu, se nadomestilo OZZ povrne iz proračuna Republike Slovenije od prvega dne zadržanosti delavca.
 • Oprostitev vračila državne pomoči: podjetja, ki so koristila državno pomoč iz interventne zakonodaje – ukrep čakanje na delo, v primeru višjih prihodkov višek državnih sredstev namenijo razvoju in raziskavam.
 • Podaljšanje veljavnosti enotnih dovoljenj za tujce ter drugih dovoljenj v povezavi z delom, zaposlovanjem in samozaposlovanjem tujcev: podaljšanje dovoljenj, ki pretečejo v času epidemije, za 6 mesecev.
 • Oprostitev plačila prispevkov ter trošarine za količine neprevzetih količin energentov, ki so posledica korona epidemije: podjetjem, ki imajo zakupljene količine energentov, ki niso bile prevzete, se prizna oprostitev plačila prispevkov za OVE in URE ter trošarine.
 • Ukrepi s področja izvajanja prevozov potnikov:
  • Nadomestilo za izvajalce posebnih linijskih prevozov – osnovnošolski prevozi: osnovnošolski prevozniki (imetniki licence Skupnosti za prevoz potnikov) so zaradi nezmožnosti izvajanja dejavnosti upravičeni do nadomestila stroškov v višini 36 % dnevne cene za dan za vsak dan ali ustrezen delež pogodbene cene na dan, če dnevna cena ni določena.
  • Nadomestila za izvajalce občasnega prevozov: pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki izvajajo prevoze za turistične dejavnosti, so upravičeni do 33,30 EUR na dan na posamezen avtobus.
  • Nadomestila za izvajalce mestnega prevoza: zaradi občutnega zmanjšanja števila potnikov so mestni prevozniki upravičeni do 79,30 EUR na dan na avtobus.

 

Viri: