Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. aprila, 2017

Novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

 • stupio je na snagu 4. travnja 2017. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 196. st. 1. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16) i njime se detaljnije uređuje provedba tog Zakona o:

 • postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa;
 • obvezujućim mišljenjima;
 • gospodarskoj cjelini;
 • dostavi poslovnih knjiga, evidencija, izvješća i drugih podataka koji se čuvaju u elektroničkom obliku;
 • obrascima prijave činjenica bitnih za oporezivanje, utvrđivanju rezidentnosti i izjavi o izvorima stjecanja imovine;
 • posebnom statusu poreznog obveznika;
 • podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem;
 • ispravku prijave na poziv poreznog tijela;
 • statističkim izvješćima o činjenicama bitnim za oporezivanje

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi:

 • Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri sudionika porezno-pravnog odnosa, gospodarskoj cjelini te obrascima prijave činjenica za koje postoji obveza prijavljivanja i izjave o izvorima stjecanja imovine (Nar. nov., broj 59/09)
 • Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15 i 16/16)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju, roku i načinu dostave poslovnih knjiga, evidencija i izvješća koji se čuvaju u elektroničkom obliku (Nar. nov., broj 59/09)
 • Pravilnik o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Nar. nov., br. 51/11 i 62/11 – ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom (Nar. nov., br. 15/13, 160/13 i 26/15).

Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja obveza (Nar. nov., broj 67/15).

Izvor : TEB, Narodne novine