Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. septembra, 2017

Novi pravilnici o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca i u slučaju stečaja poslodavca

Zakonom o osiguranju radničkih tražbina (NN 70/7) utvrđuju se pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa

radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem i u slučaju blokade računa poslodavca.
Pravilnikom o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postuku ostvarivanja prava u slučaju blokade
poslodavca utvrđuje se način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće
odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te
obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.
Zahtjev za prisilnu naplatu mora sadržavati:
  1. podatke o radniku/ovrhovoditelju (ime i prezime, adresa, OIB),
  2. podatke o poslodavcu/ovršeniku (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB, ime i prezime/adresa/OIB punomoćnika),
  3. podatke o poslodavcu koji je izdao obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) s nadnevkom obračuna,
  4. podatke o računu ovrhovoditelja (IBAN broj računa, model i poziv na broj primatelja),
  5. izjavu poslodavca da je suglasan da po primitku zahtjeva za prisilnu naplatu Financijska agencija odmah izdaje nalog za prijenos novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja naznačen u zahtjevu za prisilnu naplatu,
  6. izjavu poslodavca pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su podaci uneseni u zahtjevu istiniti i
  7. potpis poslodavca/punomoćnika, nadnevak i mjesto.

Pravilnikom o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca propisan je način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Zahtjev za ostvarivanje prava mora sadržavati:

a) osobne podatke radnika,
b) podatke o poslodavcu,
c) podatke o radno pravnom statusu radnika,
d) podatke o utvrđenoj tražbini,
e) vrstu prava za koje se zahtijeva ostvarivanje,
f) podatak o broju tekućeg računa, u slučaju brisanja iz registra pravne osobe poslodavca kao posljedice
zaključenog stečajnog postupka i
g) popis priloga.
Novi pravilnici stupaju na snagu 21. rujna 2017.
Izvor: NN br. 92/2017, 13.09.2017, RRIF