Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
19. junija, 2017

Novčane naknade u slučaju neispunjenja kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom

RADNO I SOCIJALNO PRAVO 

Sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.157/13 i
152/14) svi poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika (osim stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava,
integrativnih i zaštitnih radionica) dužni su zaposliti na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, određeni broj invalidnih osoba.(ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika i djelatnosti koju obavljaju)

Poslodavci koji ne ispunjavaju obvezu kvatnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obveznici su obračunavanja i
plaćanja novčane naknade

Osnovica za obračun novčane naknade jest umnožak broja osoba s invaliditetom koje je obveznik dužan zaposliti i
iznosa minimalne plaće za razdoblje na koje se obveza odnosi( a koja za 2017. godinu iznosu 3.276,00 kn, a visina
naknade obračunava se po stopi od 30% te iznosi 982,80 kn.

(Izvor : RIF, Narodne novine)