Slovenski podjetniški sklad v okviru razpisa P1 plus 2020 vzpostavlja novo kreditno-garancijsko linijo z oznako C.19 za kritje posledic škode povzročene zaradi epidemije COVID-19.

Podjetje lahko v sklopu linje C.19-Mikrogarancije za MPS-kritje škode zaradi virusa COVID-19 kandidira za pridobitev obratnih sredstev le v primeru, da ima podjetje v poslovnem načrtu prikazano, da sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in bo s tem krepil podjetniško aktivnost, ali pa bo sredstva namenil premagovanju finančnih težav pri poslovanju, ki so nastala kot posledica epidemije COVID-19. Linija C.19 predvideva zelo ugodno zavarovanje bančnega kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 80 % deleža. Prav tako ponuja znižano obrestno mero, ki znaša 6M EURIBOR+ od 0,5 % naprej.

Ostali pogoji:

  • Maksimalni znesek kredita ostaja enak (do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in do 200.000 EUR za srednje velika podjetja)
  • Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let (od tega je možno dobiti do 6 mesecev moratorija) in
  • Kredit se pridobi brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja.

Na linijo C.19 se lahko prijavijo podjetja z glavno dejavnostjo iz vseh področji, skupin in razredov. Potrebno je upoštevati le izločene dejavnosti, ki so navedene v točki 5.1 javnega razpisa P1 plus.

Več informaciji lahko najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi TUKAJ.

Naši svetovalci Unija Consulting so za vas pripravili tudi hitri pregled proti korona ukrepov države za zagotovitev likvidnostnih sredstev v gospodarstvu – PREVERITE TUKAJ.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.