Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
5. januarja, 2016

Nov kontni okvir in priporočen kontni načrt 2016

Skladno s spremembami ZGD-1 (in SRS) za poslovno leto 2016 in kasnejša veljajo nekatera nova računovodska pravila, čemur so morale slediti tudi spremembe kontnega okvira. Skladno z določbami ZGD-1 je raba kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije obvezna.

Nov kontni okvir je bil objavljen v Ur.l. RS št. 107/2015 – kliknite tukaj.
Kdor je v prejšnjih letih si oblikoval lastni kontni plan (načrt) po priporočilu Slovenskega inštituta za revizijo, lahko njihovo predlogo uporabi tudi v letu 2016. Posodobljen priporočen kontni načrt najdete tukaj: http://www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/enotni-kontni-nacrt-gd.pdf 
Dne 4.1.2016 je Slovenski inštitut za revizijo na svoji spletni strani objavil tudi Pravila skrbnega računovodenja (2016). Spomnimo – ne gre za slovenske računovodske standarde, obravnavajo metodiko delovanja na posameznih področjih računovodenja, njihova uporaba ni obvezna, temveč priporočljiva, v njih najdemo npr. priporočila o vodenju poslovnih knjig, obravnavi (verodostojnih) knjigovodskih  listin, o računovodskem analiziranju… PSR najdete s klikom tukaj.