Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
10. maja, 2021

Normiranci pozor: FURS je objavil spremembo davčne obravnave prispevkov za socialno varnost

Za fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država, in za ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi PKP ukrepov oproščeni prispevki za socialno varnost, je FURS v aprilu 2020 objavil stališče, po katerem se prispevki plačani s strani države izvzemajo iz davčnega obračuna, ter se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.

To stališče po novem ne velja za leto 2020, ampak se bo upoštevalo pri davčnem obračunu za leto 2021. Davčni zavezanci imajo možnost oddaje popravka za leto 2020. Poprava davčnega obračuna za upravičence je prostovoljna. Tako se za davčne zavezance, ki bodo oddali popravek obračuna, prispevki za socialno varnost izvzemajo iz davčnega obračuna, kar je za zavezance ugodnejše.

Zavezanci, ki ste že oddali letni davčni obračun za leto 2020, lahko preko eDavkov ponovno oddate obračun kot popravek, ter iz obračuna izvzamete oproščene prispevke. Za oddajo popravljenega obračuna na portalu eDavki odprete že oddani obrazec obračuna, izberete gumb POPRAVEK, ter v obrazcu vpišete spremembo pod točko 2.6.