Za fizične osebe z dejavnostjo – normirance, ki jim prispevke plačuje država, in za ostale podjetnike normirance, ki so jim bili na podlagi PKP ukrepov oproščeni prispevki za socialno varnost, je FURS v aprilu 2020 objavil stališče, po katerem se prispevki plačani s strani države izvzemajo iz davčnega obračuna, ter se oprostitev realizira preko pripoznave prihodkov in odhodkov v poslovnih knjigah.

To stališče po novem ne velja za leto 2020, ampak se bo upoštevalo pri davčnem obračunu za leto 2021. Davčni zavezanci imajo možnost oddaje popravka za leto 2020. Poprava davčnega obračuna za upravičence je prostovoljna. Tako se za davčne zavezance, ki bodo oddali popravek obračuna, prispevki za socialno varnost izvzemajo iz davčnega obračuna, kar je za zavezance ugodnejše.

Zavezanci, ki ste že oddali letni davčni obračun za leto 2020, lahko preko eDavkov ponovno oddate obračun kot popravek, ter iz obračuna izvzamete oproščene prispevke. Za oddajo popravljenega obračuna na portalu eDavki odprete že oddani obrazec obračuna, izberete gumb POPRAVEK, ter v obrazcu vpišete spremembo pod točko 2.6.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.