23. januarja, 2024

Nepovratna sredstva  za pomoč evropskim MSP na področju intelektualne lastnine

Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v EU na področju intelektualne lastnine. Financiranje v višini 20 milijonov evrov bo na voljo v obliki štirih vavčerjev za različne storitve intelektualne lastnine:

  • Storitve predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (IP Scan) in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IP Scan Enforcement) (vavčer 1).
  • Znamke in modeli (vavčer 2).
  • Patenti (vavčer 3).
  • Žlahtniteljske pravice (vavčer 4).

Storitev IP Scan Enforcement se bo izvajala tudi v Sloveniji, vendar Urad RS za intelektualno lastnino ne bo sodeloval pri IP Scan storitvi. Seznam strokovnjakov, ki bodo izvajali storitev IP Scan Enforcement, bo objavljen na spletni strani urada.

MSP lahko zaprosijo za en vavčer na vrsto dejavnosti, pri čemer se uporabljajo različna pravila sofinanciranja glede na vrsto dejavnosti. Skupni proračun za sofinanciranje ukrepov v letu 2024 znaša 20 milijonov evrov.

Sofinanciranje za posamezne vrste dejavnosti se giblje med 50% in 90%, odvisno od vrste vavčerja. Najvišji zneski vavčerjev na upravičenca so določeni za vsako vrsto dejavnosti.

Vloge na razpis je mogoče oddati od 22. januarja 2024 do 6. decembra 2024. Prijavitelji se morajo pred oddajo prijave registrirati in ustvariti uporabniški račun.

Razpis je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino in se izvaja v okviru Sklada za pomoč MSP (Ideas Powered for Business SME Fund). Financiranje in izvedba potekata v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi uradi za intelektualno lastnino v EU.


VIR: GOV