Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. februarja, 2018

Neoporezivi iznosi od 01.02.2018. godine

Vlada Republike Srbije je u “Sl. glasniku RS”, br. 7/2017 objavila usklađene dinarske neoporezive iznose iz Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi primenjivaće se na sve isplate počevši od 1. februara 2018. godine.

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa:
R. br. Opis Iznosi (u din.)
1. U članu 9. stav 1. Zakona:
1.1. pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9) 67.145
1.2. stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12) 11.511
1.3. naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13) 9.592
2. U članu 15a st. 2, 4. i 5. Zakona:
2.1. neoporezivi iznos zarade 15.000
3. U članu 18. stav 1. Zakona:
3.1. naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak na posao i povratak sa posla), mesečno (tačka 1) 3.837
3.2. dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2) 2.303
3.3. naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 4) 6.716
3.4. solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 5) 38.370
3.5. pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 6) 9.592
3.6. jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 7) 19.183
4. U članu 21a Zakona:
4.1. premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno 5757
5. U članu 83. stav 4. Zakona:
5.1. pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1) 11.684
6. U članu 85. stav 1. Zakona:
6.1. nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 10) 12.746

 

Nazad