Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
27. avgusta, 2019

Neodbitni DDV pri najemih

Od 1.1.2019 veljajo nova pravila računovodskih standardov za najemojemalce. Ti morajo s 1.1.2019 oziroma kasneje na datum začetka najema v svoji bilanci stanja izkazati tako predmet najema kot tudi obveznost iz najema, in sicer po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Predmet najema se v bilanci izkaže kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe.

Ker so bila v strokovni javnosti različna tolmačenja, kako obravnavati neodbitni DDV, torej DDV, do odbitka katerega podjetje ali druga organizacija nima pravice (npr. od osebnega avtomobila), pri izračunu te pravice do uporabe, je sedaj v zvezi s tem dana razlaga, da se neodbitni DDV prav tako vključi v nabavno vrednost najetega sredstva, ki se nato amortizira.

Strokovna razlaga (PR-RAČ 5-4/19) je objavljena v reviji SIRIUS 4/2019, izdani avgusta 2019, na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.