Od 1.1.2019 veljajo nova pravila računovodskih standardov za najemojemalce. Ti morajo s 1.1.2019 oziroma kasneje na datum začetka najema v svoji bilanci stanja izkazati tako predmet najema kot tudi obveznost iz najema, in sicer po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Predmet najema se v bilanci izkaže kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe.

Ker so bila v strokovni javnosti različna tolmačenja, kako obravnavati neodbitni DDV, torej DDV, do odbitka katerega podjetje ali druga organizacija nima pravice (npr. od osebnega avtomobila), pri izračunu te pravice do uporabe, je sedaj v zvezi s tem dana razlaga, da se neodbitni DDV prav tako vključi v nabavno vrednost najetega sredstva, ki se nato amortizira.

Strokovna razlaga (PR-RAČ 5-4/19) je objavljena v reviji SIRIUS 4/2019, izdani avgusta 2019, na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo.