7. novembra, 2017

Neobdavčeni dodatek za poslovno uspešnost

Že v letošnjem letu bodo delodajalci, pod določenimi pogoji, lahko izplačali neobdavčeno 13. plačo oziroma božičnico.

Po novem se »dodatek za poslovno uspešnost«, ki se izplača enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem, ne obdavči do višine 70 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. 

 

V paket davčnih zakonov, o katerem bo odločal Državni zbor, je bil vključen tudi predlog, da bi se dodatek za poslovno uspešnost neobdavčeno lahko izplačal do višine povprečne plače v Sloveniji, kar bi pripomoglo, da bi posamezniki dobili bistveno višji neto dohodek.

 

Podlago za izplačilo dodatka za poslovno uspešnost predstavljata bodisi ustrezen interni akt delodajalca bodisi kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca.

 

Zakon o dohodnini določa, da se dodatek izplača neobdavčeno le, če imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, pri tem pa so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni. Šteje se, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

 

Dodatek se lahko izplača tudi pod pogoji posamezne kolektivne pogodbe, če ta ureja možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.