Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
7. februarja, 2019

Napoved za odmero dohodnine za leto 2018

Radi bi vas opomnili, da se bliža rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine. Oddaja se napoved za leto 2018, rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine pa je 28. 2. 2019.
Oddati je potrebno napoved za odmero dohodnine iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davčni zavezanec je kaznovan za prekršek v naslednjih primerih:
– če nepravočasno vloži davčno napoved
– če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi
– če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto

V nadaljevanju si bomo pogledali kdo je zavezan za oddajo napovedi, kdaj in kako.

1. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Rezident je dolžan vložiti napoved, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2018 presega 1.000 evrov. Zavezanec moran v napoved vpisati celoten znesek doseženih obresti in ne le znesek, ki presega 1.000 eurov.

Nerezident ni dolžan vložiti napovedi ne glede na znesek doseženih obresti.
Napoved se vloži na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU« pri finančnem uradu ali elektronsko preko portala eDavki.

2. Napoved za odmero dohodnine od drugih obresti

Rezident in nerezident, ki je v letu 2018 dosegel obresti (razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah) mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2018, kadar obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka, na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od obresti« ali elektronsko preko portala eDavki.

3. Napoved za odmero dohodnine od dividend

Rezident, ki je v letu 2018 dosegel dividende mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2018, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dividend« ali preko portala eDavki.

4. Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Če je rezident opravil več kot deset transakcij mora napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Rezident, ki je opravil do deset transakcij, pa lahko napoved odda tudi na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov« v papirni obliki pri finančnem uradu.

Nerezident pa lahko vloži napoved, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2018.

5. Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Napoved morajo oddati fizične osebe, ki so v letu 2018 fizičnim osebam oddale v najem premično ali nepremično premoženje. Rezident mora napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji in tudi izven Slovenije. Napovedi pa niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov preko upravnikov v večstanovanjskih stavbah.
Nerezident pa je dolžan napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.

Napoved zavezanec vloži na obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«. Odda se lahko elektronsko prek portala eDavki po 1. februarju 2019, elektronsko prek portala eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

6. Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Napoved odda rezident, ki je v letu 2018 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov, pridobljenih pred 15. 7. 2008 se ne vpisuje.

Če je bilo opravljenih več kot deset transakcij se napoved vloži v elektronski obliki preko sistema eDavki. Če je bilo pa opravljenih do deset transakcij, pa se lahko napoved odda tudi na obrazcu “Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto” v papirni obliki pri finančnem uradu.

Vir: FURS