Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
23. junija, 2020

Na kaj paziti, če ste ali boste uveljavljali proti-korona ukrepe v letu 2020?

Določeni interventni ukrepi in pogoji v zvezi z ukrepi obstajajo še po preklicu pandemije COVID-19. V primeru neizpolnjevanja spodnjih pogojev bodo morala podjetja ugodnosti vračati.

1. Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Upravičeni delodajalci so tisti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019. Če delodajalci niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je treba izračunati in primerjati povprečne mesečne prihodke.

Prejeta sredstva bodo morali vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi tisti delodajalci, ki so uveljavili subvencijo po PKP2 in so v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačali dobiček, kupili lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Delodajalci tudi ne smejo začeti postopka likvidacije v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

2. Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Po novem lahko delodajalci v obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 z namenom ohranitve delovnih mest uredijo kombinirano delo, in sicer delo s skrajšanim delovnim časom ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje na delo.

Pomembno pri uveljavljanju subvencije za skrajšani delovni čas:

  • potrebno posvetovanje s predstavniki delavcev pri delodajalcu oz. z delavci samimi;
  • pisna odredba delodajalca mora vsebovati obvezne sestavine;
  • pravočasno obvestilo Zavodu RS za zaposlovanje preko elektronske pošte;
  • pravočasna vložitev vloge za dodelitev subvencije pri Zavodu RS za zaposlovanje ter obveščanje zavoda;
  • omejitve v zvezi s postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi;
  • vodenje evidence o izrabi delovnega časa;
  • prepoved izvedbe likvidacijskega postopka v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev;
  • prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020

3. Krizni dodatek

Delodajalci, ki so bili zavezani za izplačilo kriznega dodatka delavcem, morajo preveriti, ali so znesek nakazali v pravilni višini, saj se napačno izplačan dodatek ne oprosti plačila davkov in prispevkov.

Vsekakor pa morajo krizni dodatek izplačati tisti delodajalci, ki so zavezani za izplačilo, pa tega še niso storili. V nasprotnem primeru, jih lahko doleti plačilo globe.

4. Temeljni mesečni dohodek in oprostitev plačila prispevkov za podjetnike

Preverite upad prihodkov v letu 2020 in upoštevajte prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.

5. Nadomestilo za delavce, ki niso mogli delati zaradi višje sile

Preverite upad prihodkov za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019 in upoštevajte prepoved začetka postopka likvidacije v obdobju po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev.

6. Posebnosti, ki veljajo za velika podjetja

Za velika podjetja obstajajo omejitve glede prejemanja javnih sredstev. V določenih primerih bodo morala presežek dovoljenih pomoči vračati. Pri tem je treba ustrezno preveriti PKP2 (meja 800.000 evrov pomoči) in v katerih primerih je treba pripraviti izračun nastale škode, kar bo treba poročati do 31. julija 2020 (Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode).

7. PKP4 – novosti interventne zakonodaje

Delodajalci bodo imeli možnost koriščenja ukrepov po PKP4, ki še ni začel veljati, a naj bi se uporabljal za nazaj, to je od 1. 7. 2020 dalje. Tako bodo morali delodajalci ob morebitnem koriščenju ukrepov po tem zakonu, preveriti pogoje in omejitve, ki bodo veljali za posamezen ukrep.

 

V Unija Smart Accounting smo vzpostavili mehanizme za kontrolo vseh potrebnih kazalnikov, da bomo pravočasno opozorili naše stranke na posebnosti, ki veljajo pri uveljavljanju interventnih ukrepov. Na voljo smo vam tudi za pojasnila in vprašanja. Preverite.

Obsežnejši članek: Protikoronski ukrepi in pogoji, na katere bo treba paziti v letu 2020, je na voljo tudi v junijskih številki biltena Unikum.

 

Avtorica: dr. Nina Orehek Ručigaj, vodja pravnega in davčnega svetovanja