Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
29. januarja, 2018

Minimalna plača se je povišala za 4,7 %

Minimalna plača v letu 2018 znaša 842,79 EUR bruto (638,42 EUR neto), kar pomeni 4,7 % povišanje glede na lansko leto. Do nje so upravičeni vsi delavci, ki delajo polni delovni čas, v primeru krajšega delovnega časa pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Stroški delodajalca so z dvigom minimalne plače tako narasli za 3 odstotne točke.

Minimalna plača
Plačilo za delo je po Zakonu o delovnih razmerjih sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Vendar se v minimalno plačo ne vštevajo vsi dodatki, prav tako pa tudi ne določena druga izplačila.
V minimalno plačo se ne vštevajo:
  • dodatek za delo preko polnega delovnega časa,
  • dodatek za nočno delo,
  • dodatek za delo v nedeljo,
  • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,
  • povračila stroškov (stroški prehrane, prevoza, stroški na službenem potovanju) in
  • drugi prejemki iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, jubilejna nagrada).