16. februarja, 2018

Minimalna plaća – primjena smanjene osnovice za obračun doprinosa

U Narodnim novinama 130/17 objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći.

Visinu minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine utvrdila je Vlada RH u bruto svoti od 3.439,80 kuna, a odnosi se na puno radno vrijeme (Uredba o visini minimalne plaće, Nar. nov., br. 122/18.). To je najniži bruto iznos plaće koju poslodavac smije isplatiti za radu u punom radnom vremenu i za cijeli mjesec. Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
Novi zakon određuje mogućnost smanjenja osnovice za doprinose na plaću za 50% i to za isplate do iznosa minimalne plaće. Navedeno propisuje članak 1. stavak 4. Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći:
“….Za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun….“
Tko i pod kojim uvjetima može koristiti smanjenje osnovice:
Pravo smanjenja osnovice ostvaruje radnik koji je u razdoblju od dvanaest mjeseci uzastupno prije početka umanjenja osnovice imao ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće.
Kada prestaje mogućnost korištenja smanjenja osnovice:
Smanjenje osnovice može se koristiti do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.
„….Pravo iz stavka 4. ostvaruje se do ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće, a ponovno stjecanje prava počinje nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka…”
Za dodatna pitanja i pojašnjenja primjene Zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, te mogućnosti primjene umanjenja osnovice obratite se našem odjelu obračuna plaća.
Izvori:
  • Priopćenje Porezne uprave vezano uz oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD od 20.01.2017.
  • Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama broj: 410-01/17-01/1419 od 14.07.2017.
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/19).
  • Pravilnik o porezu na dohodak (NN 1/17).
  • Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći (NN 130/17).
  • Uredba o visini minimalne plaće (NN 122/18).