Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
18. septembra, 2017

Minimalna cena rada za 2018. godinu će iznositi 143 dinara po času

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2018. godine iznosi 143 dinara (neto), po radnom času.

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije (predstavnici Vlade, reprezentativnih sindikata i poslodavaca) je doneo odluku o povećanju minimalne cene rada sa 130 na 143 dinara po satu. Predlog odluke će biti upućen Vladi na usvajanje.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2018. godine će iznositi:
  • za mesec sa 160 radnih sati: 22.880 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 24.024 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 25.168 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 26.312 dinara.
Iznosi bruto minimalnih zarada za isplate u januaru 2018. iznose (mogu se promeniti ukoliko se izvrši izmena neoporezivog iznosa pre 1.2.2018. godine):
  • za mesec sa 160 radnih sati: 30.957,20 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 32.589,16 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 34.221,11 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 35.853,07 dinara.
Iznosi bruto minimalnih zarada za isplate od februara 2018. godine zavise od neoporezivog iznosa zarade koji se menja od 1.2.2018. godine.
Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2017. godine) 130 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 10,00%.
Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2017. godine vrše se po 130 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2018. godine se vrše po 143 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.