V petek, 30. marca banke in hranilnice ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem, Uprava RS za javna plačila ne bo izvajala plačilnih storitev.

FURS zato opozarja zavezance, da se rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. marca 2018, ne prenese na naslednji delovni dan, ampak morajo biti obveznosti poravnane v četrtek, 29. marca. Zato še enkrat preverite, kdaj zapadejo vaše obveznosti.

Pravtako bo zaradi izrednih vzdrževalnih del (od petka, 30. 3. 2018, od 9. ure in predvidoma do nedelje, 1. 4. 2018) onemogočen dostop do spletnih strani UJP ter uporaba spletnih storitev UJP, in sicer: UJPnet, UJP e-plačila, Portal UJP eRačun, UJP odložišče velikih datotek, Transakcije zavezancev informacij javnega značaja – TZIJZ in Register proračunskih uporabnikov – iRPU.