Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
25. julija, 2019

Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja

Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate). Evropska centralna banka bo €STR objavljala vsak trgovalni dan ob 8. uri po srednjeevropskem času. EONIA bo sicer v uporabi še do konca leta 2021, vendar bo v vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, izračunavana na način €STR + fiksni pribitek 8,5 bazičnih točk. Na Banki Slovenije ugotavljajo, da je v Sloveniji zneskovni delež pogodb, ki so vezane na EONIO, nizek. Glavnina finančnih instrumentov je namreč vezana na EURIBOR, kjer pa reforme še niso dokončne.

Referenčni obrestni meri, ki se najpogosteje uporabljata za evrske pogodbe, sta EONIA in EURIBOR, katerih upravljavec je Evropski inštitut za denarne trge (European Money Markets Institute, EMMI). Pri tem je glavnina finančnih instrumentov vezana na EURIBOR, ki je uporabljen pri posojilnih pogodbah bank, v veliki meri pa se uporablja tudi pri pogodbah na izvedene finančne instrumente.

Reforme referenčnih obrestnih mer

Zadnja leta potekajo reforme referenčnih obrestnih mer, saj obstoječe ne odražajo več nujno prave vrednosti oziroma je bilo njihovo upravljanje pomanjkljivo. Zato je Svet Evropske centralne banke pred dvema letoma sklenil, da oblikuje evrsko netvegano obrestno mero čez noč, imenovano Euro short-term rate (€STR), ki stopa v veljavo z 2. oktobrom 2019.

€STR bo odražala ceno izposoje denarnih sredstev bank na grosističnem denarnem trgu. Nadomestila bo obrestno mero EONIA (Euro OverNight Index Average), medbančno obrestno mero čez noč, ki bo sicer v uporabi še do konca leta 2021. V vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, bo EONIA izračunana kot €STR + fiksni pribitek 8,5 bazičnih točk.

ECB že objavlja testno obrestno mero, t. i. Pre-€STR, ki se izračunava po enaki metodologiji kot €STR in je tudi ključen element pri izračunu višine fiksnega pribitka (8,5 bazičnih točk znaša razlika med EONIA in Pre-€STR v obdobju enega leta od 17. aprila 2018 do 16. aprila 2019).

EURIBOR ostaja v veljavi

Za razliko od EONIE pri reformah evrskih referenčnih obrestnih merah daljših ročnosti Evrosistem nima neposredne vloge. Aktivnosti za reformo obrestne mere EURIBOR, ki sicer ostaja v veljavi, tako potekajo pod okriljem upravljavca EMMI. Ta načrtuje, da bo EURIBOR po novem izračunaval po hibridni metodologiji, ki bo omogočala, da se obrestna mera vsaj deloma izračunava na podlagi transakcij. Nabor teh je razširil tako, da v izračun upošteva tudi grosistične vire drugih finančnih institucij, ki jih kreditne institucije pridobijo na nezavarovanem denarnem trgu. Hibridna metodologija za izračun obrestne mere EURIBOR bo v polni meri stopila v veljavo do konca leta 2019.