7. aprila, 2020

Likvidnost podjetja v kriznem obdobju – kakšne so možnosti?

V času pandemije COVID-19 bosta na preizkušnji tako kapitalska ustreznost, kot tudi likvidnost marsikaterega slovenskega in tujega podjetja. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da managerji izbirate prave ukrepe, da ohranite svoja podjetja pri življenju.

Kako torej zagotoviti likvidnost ob hkratni prepovedi ali omejitvi poslovanja? Z izbiro tistih možnosti, ki ustrezajo vašemu podjetju:

  1. Spremljajte denarni tok podjetja: Dobro preučite in natančno spremljajte podatke o poslovanju, vse tja do zadnje številke. Preverite vaša finančna poročila in naredite dnevno, mesečno in trimesečno napoved denarnega toka. Tako boste vnaprej določili kateri faktorji so za vas največjega pomena in kaj se bo v prihodnje dogajalo s prilivi na TRR.
  2. Minimizirajte stroške: Po analizi denarnega toka preglejte vaše stroške in možnost optimizacije. Poiščite možnosti za znižanje fiksnih stroškov zaradi dela od doma na podlagi pogovorov s partnerji (npr. znižanje najemnine za poslovni prostor, stroške čiščenja, telekomunikacij, drugo). Vsekakor je treba paziti, da ne režete stroškov pri storitvah in produktih, ki vam omogočajo optimizacijo procesov in rast samega podjetja, saj se bo po umiritvi razmer težko vrniti na preteklo stanje. Predlagamo, da pregledate tako poslovne kot tudi osebne stroške.
  3. Dogovorite se za podaljšanje vaših plačilnih rokov: Proaktivnost ter stalna in odkrita komunikacija s partnerji je v tem času izjemnega pomena in morda lahko reši marsikatero zagato oziroma predstavlja priložnost za krepitev poslovnega odnosa.
  4. Preverjajte stanje vaših kupcev: Pomembno je upoštevati realno situacijo in tudi vaše pretekle izkušnje s konkretnimi kupci. Predlagamo, da ste z njimi v pogostejši komunikaciji, preverite, ali vaši kupci v tem času poslujejo normalno, ali bodo sposobni redno plačevati, ali so dosegljivi, v primeru zamud pa jih prijazno, a pospešeno opominjajte na zapadla plačila.
  5. Zaprosite za odlog plačila najetih bančnih posojil: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) vam omogoča, da pridobite 12-mesečni odlog na plačevanje najetih posojil. Obrazložena vloga za odlog plačila se naslovi neposredno na banko, pri kateri imate sklenjeno kreditno pogodbo s kratkim opisom posledic pandemije na vaše poslovanje. Z odlogom plačila boste na računu ohranjali denarna sredstva, ki jih v času izrednih razmer nujno potrebujete.
  6. Preverite možnosti za dodatne likvidnostne kredite: Določeno pomoč pri reševanju likvidnostnih težav naj bi zagotovila dodatno tudi država (z napovedanimi novimi zakoni) ter Slovenski podjetniški sklad in SID banka.
  7. Zavarujte terjatve do vaših kupcev: Preverite možnosti na trgu in zmanjšajte tveganje neplačila, če poslujete z odloženim plačilom.
  8. Prodajte terjatve: Proces kroženja denarja in posledično pozitiven denarni tok je viden šele, ko za opravljeno storitev ali prodano blago prejmemo plačilo. V izogib negotovosti v teh časih lahko podjetja svoje nezapadle terjatve do kupcev prodajo preko finančnih družb, ki odkupujejo terjatve. S tem ukrepom pretvorite terjatve v likvidna sredstva.
  9. Uredite si odlog oz. oprostitev plačila davkov in prispevkov ter drugo sofinanciranje delodajalcev: Preverite interventne zakone sprejete v zadnjem času, ki podjetjem omogočajo različne možnosti za zagotavljanje likvidnosti. Določeni ukrepi bodo veljali avtomatično in za vsa podjetja, drugi pa le na podlagi obrazložene vloge. Pripravili smo hiter pregled finančnih ukrepov države za pomoč podjetjem in delodajalcem pri blaženju posledic pandemije COVID-19, preverite možnosti v tej objavi.

Določene padce v poslovanju lahko pričakujemo vsi, vendar jih z izbiro pravih ukrepov lahko močno ublažimo. Sprejete strategije naj bodo premišljene, upoštevajoč trenutno situacijo, napovedi, stanje naših partnerjev, branžo, zakonske možnosti in druge pomembne faktorje.

Blaž Šlemic, mag. posl. ved – blaz.slemic(at)unija.com
dr. Nina Orehek Ručigaj – nina.orehek(at)unija.com