25. januarja, 2018

Le še do 31. januarja imate čas za napoved dohodkov doseženih z oddajanjem nepremičnin v turistični najem

Izteka se rok za predložitev obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka od dejavnosti v zvezi z dohodki, ki jih prejemate z oddajanjem nepremičnin v turistični najem (tudi preko spletnih portalov Booking, Airbnb). Če se želite izogniti globi za prekršek morate do 31. januarja 2018 oddati samoprijavo preko portala e-Davki. To velja tako za fizične osebe, samostojne podjetnike posameznike kot tudi za pravne osebe za katere velja obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Globe in zamudne obresti

V primeru opustitve zakonsko predpisane obveznosti, vam lahko Finančna uprava RS (FURS), izreče globo v višini od 400 do 30.000 EUR. Če pa izvedete samoprijavo pa boste plačali zgolj 3% obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka.

Kako se izogniti plačilu globe?

Da boste ravnali v skladu z zakonom morate registrirati svojo dejavnost, se vpisati v davčni register in narediti samoprijavo dohodkov, ki jih prejemate z oddajanjem nepremičnin.
1.       Registracija dejavnosti
  • registracija dejavnosti z vpisom v Poslovni register Slovenije pri AJPES
  • priglasitev statusa »normiranca« v 8 dneh od vpisa v register pri FURS (izbirno)
2.       Vpis v davčni register
  • vpis v davčni register z obrazcem DR-03 pri FURS
3.       Pridobitev digitalnega potrdila in registracija v sistem e-Davki
  • oddaja vloge na upravni enoti z zahtevkom za pridobitev digitalnega potrdila
4.       Obračun akontacije preko sistema e-Davki na podlagi samoprijave
  • samoprijava za pretekla obdobja (ločeno po obdobjih)
Po podatkih FURS se je »za nazaj« registriralo zgolj 43 zavezancev, zato lahko pričakujemo poostren nadzor nad osebami, ki oddajajo svoje nepremičnine v turistični najem. Teh pa ni malo, na kar kaže dejstvo, da lahko samo preko Airbnb najdemo okoli 2000 nepremičnin, ki se oddajajo v Sloveniji.