Od vključno 16. 11. 2020 je začasno zopet prepovedano izvajanje javnih prevozov, kar veliko delavcem onemogoča prihod na delo/z dela.

Ker je delavec dolžan delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, mora delavec, ki ne more priti na kraj opravljanja dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza, delodajalca obvestiti o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.

Delavec lahko v primeru nezmožnosti prihoda na delo uveljavlja nastanek višje sile, saj gre za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca. Smiselno pa je razmisliti o drugih možnostih zagotovitve drugačnega načina prevoza, ki je v skladu z omejitvami v Odlokih Vlade tudi dopusten.

Delavec, ki bo odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza, bo upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače, saj trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru. Tako se v tem primeru upošteva delovnopravni okvir Zakona o delovnih razmerjih, v katerem je navedeno, da je delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, upravičen do nadomestila plače, in sicer do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače.

 

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.