Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
13. januarja, 2017

Kupovina akcija pravnog lica iz inostranstva povezanog sa poslodavcem zaposlenih koji kupuju ove akcije

Narodna banka Srbije zauzela je stav po pitanju kupovine akcija pravnog lica iz inostranstva od strane fizičkih lica, a preko poslodavca u Srbiji, pri čemu je pravno lice iz inostranstva osnivač poslodavca.
Članom 13. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“ br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014) propisano je da rezidenti – fizička lica mogu vršiti plaćanje i naplatu radi kupovine i prodaje u inostranstvu vlasničkih hartija od vrednosti koje nisu direktne investicije.
Shodno stavu Narodne banke Srbije, nema smetnji da rezidenti – fizička lica koji su zaposleni u domaćem privrednom društvu (ćerka kompanija), čiji je osnivač strano privredno društvo (majka kompanija), izvrše kupovinu akcija majke kompanije posredstvom ćerke kompanije koja bi u ime i za račun zaposlenih rezidenata izvršila plaćanje majci kompaniji za akcije koje se kupuju.
Vlasnik akcija je fizičko lice jer poslodavac samo vrši plaćanje u ime i za račun fizičkog lica.
U prethodnom periodu ovo pitanje je tumačeno na različite načine te izneti stav Narodne banke Srbije predstavlja značajan pomak.