27. februarja, 2024

Krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo

Namen produkta je neposredno zagotavljanje likvidnostnega financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Višina financiranja

 • Od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta
 • Možnost oddaje 1 vloge

Kreditni pogoji

 • Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
 • Od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev – moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
 • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja ( za kredite od 15.000 do 50.000 EUR)
 • 8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
 • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc, …)
 • Stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev)
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Roki in način oddaje prijave

 • Prijave je potrebno oddati elektronsko preko ePortala sklada, prvi rok oddaje je 15. 3. 2024 do 14. ure.

Za več informacij se obrnite na naše svetovalce preko elektronske pošte dejan.kaligaro@unija.com.