Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
12. februarja, 2021

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru.  Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

S spremembo 29. in 30. člena ZGD-1 se zaradi večje jasnosti

  • najprej določa obveznost vpisa poslovnega naslova družbe (poleg sedeža) v sodni register,
  • se določa, da se poslovni naslov nahaja v kraju sedeža in vsebuje podatek o kraju z ulico in hišno številko.

Tako bodo pristojni organi lažje in učinkovitejše izvajali nadzor nad dejanskim krajem poslovanja, hkrati je za opozoriti na določitev kazenske sankcije zaradi napačne prijave poslovnega naslova v register (prekrški po 685. členu ZGD-1 so za mikro družbo od 1000 do 6000 €, za majhno do 15.000 € itd.).

Nadzor glede dejanskega kraja poslovanja gospodarskega subjekta zaradi veljavne definicije sedeža do zdaj pravzaprav ni bil mogoč, saj je gospodarski subjekt lahko dejavnost opravljal kjer koli na območju sedeža (npr. Ljubljana). Odslej bo zavezan v register vpisati in poslovati na poslovnem naslovu (v kraju z ulico in hišno številko), zato si država na tem področju obeta več reda, manj težav pri vročanju pisanj in možnost sankcioniranja napačnih podatkov o sedežu.