Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
6. avgusta, 2021

Koliko podjetij mora vrniti pomoč države?

Po izbruhu korona virusa je država pomagala podjetjem v obliki interventnih zakonov. Za koriščenje pomoči so podjetja morala izpolnjevati določene pogoje, npr. dokazovati padec prihodkov, imeti določeno število zaposlenih ipd. V primeru, da so na FURS-u naknadno ugotovili, da podjetje, ki je pomoč prejelo, do nje ni upravičeno, je podjetje primorano pomoč vrniti.

Mesečnega temeljnega dohodka se je poslužilo 92.353 podjetnikov, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev; vsa izplačila temeljnega dohodka tako znašajo okvirno 423 milijonov evrov. Izmed vseh pomoči je bila ta najbolj koriščena oz. v najvišjem znesku. Vendar pa je bilo pri dotičnem ukrepu najdenih tudi največ nepravilnosti pri prejemnikih pomoči, saj so na FURS-u izdali kar 7.665 odločb za vračilo prejete pomoči temeljnega dohodka.

Samozaposleni, kmetje, družbeniki ter verski uslužbenci so bili poleg mesečnega temeljnega dohodka upravičeni tudi do oprostitve plačila prispevkov. Država je iz tega naslova oprostila za 47 milijonov evrov prispevkov, od katerih morajo zdaj prejemniki, ki do pomoči niso bili upravičeni, skupno vrniti skoraj 6 milijonov evrov.

Od marca do maja 2020 je bilo 29.463 upravičencem omogočeno nadomestilo za delavce na čakanju ter oprostitev prispevkov za prej navedena nadomestila. Na FURS-u so ugotovili nepravilnosti v 3.190 vlogah ter za te izdali odločbe za vrnitev nadomestila ter prispevkov.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov je bilo prvič objavljeno v šestem protikoronskem svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu. Za povračilo fiksnih stroškov je podjetje moralo dokazovati najmanj 30-odstotni padec prihodka. Za ta ukrep je bilo porabljenih slabih 318 milijonov evrov, izdanih pa je bilo 1.090 odločb s strani FURS-a za vračilo pomoči v skupni vrednosti 8,8 milijona evrov.

Za subvencijo za skrajšani delovni čas ter nadomestilo za čakanje na delo (junij 2020 in dalje) je pomoč izplačeval Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V teh dveh primerih podatka o celotnem izplačanem znesku ter o številu sprejetih vlog ni na voljo. Je pa bilo na tem področju 1.736 odločb s stani FURS-a za vrnitev sredstev, in sicer v skupni vrednosti 7,31 milijonov evrov.

Za vse ukrepe je FURS izdal 19.708 odločb za vračilo sredstev v skupni vrednosti skora 41 milijonov evrov. Podatki so bili posredovani s strani Finančne uprave Republike Slovenije in niso končni, saj so nekateri ukrepi še v veljavi ter so kontrole FURS-a še v teku.

Št. upravičencev* Izplačani zneski v EUR Št. izdanih odločb za vračilo** Znesek za vračilo v EUR
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK 92.353 423.351.915,04 7.665 18.575.391,85
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE, KMETE, DRUŽBENIKE IN VERSKE USLUŽBENCE 51.418 47.918.756,96 6.027 5.851.322,94
NADOMESTILA PLAČ ZA DELAVCE NA ZAČASNEM ČAKANJU IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV OD IZPLAČANIH NADOMESTIL ZA DELAVCE NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO (OD MARCA DO MAJA 2020) 29.463 124.316.656,32 (znesek oproščenih prispevkov) 3.190 10.391.073,43 (prispevki) + 21.127.363,10            (nadomestilo)
DELNO POVRAČILO NEKRITIH FIKSNIH STROŠKOV 15.113 317.866.015,11 1.090 8.806.433,24
SUBVENCIJA ZA SKRAJŠANI DELOVNI ČAS podatki niso znani podatki niso znani 86 426.831,63
NADOMESTILO PLAČ ZA ČAKANJE NA DELO (OD JUNIJA 2020 DALJE) podatki niso znani podatki niso znani 1.650 7.314.359,90

* Število prejemnikov pomoči (glede na enolični identifikator) – npr.: prejemnik pomoči se šteje samo 1x, četudi vloži več izjav in prejme več izplačil.

** Število vseh izdanih odločb za vračilo (ne glede na enolični identifikator prejemnika) – npr. enemu prejemniku se lahko izda več odločb o vračilu, šteje se vsaka izdana odločba.