30. novembra, 2017

Koje novosti donosi Pravilnik o dodjeljivanju ID brojeva i registraciji poreznih obveznika u FBiH

Dana 13.09.2017. godine na snagu je donešen Pravilnik o dodjeljivanju ID brojeva, te registraciji i identifikaciji poreznih obveznika na teritoriji FBiH (Sl. novine 69/17). Tim pravilnikom regulisana su pitanja dodjele ID brojeva firmama, ali ono što je veoma bitno jeste da su definirana pravila i za dodjeljivanje ID brojeva za nerezidente u FBiH (strance) – Član 16. pravilnika.

To dalje znači da svi nerezidenti – fizička lica koji ostvaruju oporezive prihode na teritoriju FBiH, su dužni da dobiju ID broj. To se u ovom momentu odnosi na sve vlasnike firmi u BiH – fizička lica, kao i vlasnike nepokretnosti i druge imovine koja im donosi prihode. Ovaj pravilnik u praksi znači da za sve buduće registracije firmi, kao i statusne promjene već registriranih firmi na teritoriju FBIH neće moći biti provedene ukoliko njihovi vlasnici – fizička lica, nisu pribavili ID broj u FBiH, a da bi to učinili, neophodno je da lično odu u službu za strance i izvrše istu prijavu.
U pravilniku se navodi da će porezna uprava FBiH određene slučajeve sama registrirati po službenoj dužnosti, ali pretpostavljamo da će taj proces biti spor i dugotrajan, te da će biti proveden za firme koje neće u skorijem budućem periodu vršiti bilo kakve statusne promjene. Detaljnije informacije možete pročitati u samom pravilniku na slijedećem linku: