Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
28. februarja, 2017

Koga bi naj FURS vzel pod drobnogled v letu 2017

Iz usmeritev in prioritet v letu 2017 na področju inšpekcijskega nadzora je razbrati, da bo FURS poleg običajnih pregledov (transferne cene, poslovanje z neplačujočimi subjekti…) v letu 2017 se umeril na področju DDV v nadzor dejavnosti spletne prodaje ter dejavnosti trgovine s prevoznimi sredstvi, na področju obdavčevanja dohodkov se bodo usmerili v obračune za napotene delavce v tujino, tvegane zavezance z vidika pravilnega obračuna bonitet in nadzore neposlovne rabe oz. luksuznih nakupov blaga in storitev. Inšpiciranje bo usmerjeno v pregled oblikovanja in porabe rezervacij ter prevrednotovanja terjatev, odkupe lastnih deležev, izvzem dividend, obresti od posojil, olajšave v raziskave in razvoj ter poslovanje z davčnimi oazami.
V boju zoper delo in zaposlovanje na črno se bodo usmerili v čezmejno opravljanje storitev v RS, delo v pekarnah in pri prodaji na stojnicah. Nadzirane bodo tvegane dejavnosti, kot so dimnikarske storitve, pekarne, taksisti, avtomehaniki, gradbeništvo s poudarkom na zaključnih delih v gradbeništvu, druge osebne storitve.
Poseben del nadzora bo namenjen društvom, z namenom identifikacije tistih, ki v nasprotju z zakonodajo opravljajo pridobitno dejavnost, kot svojo izključno dejavnost.

Vir: FURS