Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
14. oktobra, 2021

Kmalu sprejete spremembe obdavčitve dohodka pravnih oseb?

Za vas spremljamo obravnavo sprememb ZDDPO-2 v Državnem zboru, ki bi naj pričele veljati s 1.1.2022. Odbor za finance je pred nekaj dnevi dal dopolnjenemu predlogu zeleno luč, tako da bodo o njem razpravljali poslanci v drugi obravnavi, to je na 26. seji, ki se prične 18.oktobra. Trenutni predlog vsebuje naslednje ključne novosti:

  • stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (sedaj 50 %),
  • oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1.1.2022 do 31. 12.2026 prizna v višini 100 %,
  • uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj,
  • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, drugače pa je določena vsebina olajšave za zaposlovanje, in sicer zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, če zaposli osebo v poklicu, za katere na trgu dela ni iskalcev zaposlitve,
  • omejitev olajšave za donacije se zvišuje iz sedanjih 0,3 na 1 % prihodkov,
  • uvaja se dodatna olajšava za vlaganja v vrhunski šport do zneska v višini 3,8 % prihodkov.

 

Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v:

  1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost,

olajšava pa se izključuje z investicijsko in RR olajšavo.

 

Vir: Državni zbor