9. februarja, 2022

Kmalu se izteče rok za vpis elektronskega naslova družb v Poslovni register

Poročali smo že, da je sprememba Zakona o gospodarskih družbah gospodarskim subjektom naložila obveznost vpisa elektronskega naslova v Poslovni register Republike Slovenije.

Novoustanovljene družbe morajo elektronski naslov posredovati že v predlogu za vpis ustanovitve, medtem ko imajo že ustanovljene družbe čas za posredovanje tega podatka najkasneje do 24. 2. 2022. Obveznost velja tako za tiste gospodarske subjekte, ki elektronskega naslova ob vpisu niso posredovali, kakor tudi za tiste, ki so označili da ne želijo javne objave le-tega. Poslovni subjekti, ki so v času od vpisa v Poslovni register svoj elektronski naslov spremenili, pa morajo to spremembo sporočiti.

Elektronski naslov se po novem šteje za javni podatek in bo javno objavljen. Če gospodarske družbe navedene obveznosti ne bodo spoštovale, jih lahko doleti plačilo globe.