Katerakoli stranka (delavec ali delodajalec) lahko predlaga drugi stranki spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalec mora z delavcem podpisati novo pogodbo o zaposlitvi v primerih, ko se spremeni:

  • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. Zakona o delovnih razmerjih,
  • kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
  • določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,
  • ter v primeru odpovedi s ponudbo nove pogodbe (91.člen ZDR).

 

V primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, sprememba pogodbe ni potrebna.

Nova pogodba velja, če na to pristane nasprotna stranka. Zavrnitev predloga za sklenitev nove pogodbe ali aneksa k pogodbi sama po sebi nima pravnega učinka na prejšnjo pogodbo – prejšnja pogodba velja še naprej, razen kadar je tak predlog dan zaradi spremembe delodajalca.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.