Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
19. februarja, 2021

Kdaj in kako davčni zavezanec izstopi iz sistema DDV?

Davčni zavezanec je dolžan davčnemu organu prijaviti vsako spremembo v zvezi z dejavnostjo, kar vključuje tudi prenehanje identifikacije za namene DDV. Do prenehanja identifikacije za namene DDV lahko pride na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

 

Prenehanje identifikacije na zahtevo zavezanca

 Zahtevek za prenehanje identifikacije lahko predloži davčni zavezanec s sedežem oziroma stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ne presega limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa oziroma katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega limita 7.500 evrov. Če se je davčni zavezanec identificiral za namene DDV prostovoljno, velja tudi pogoj, da je že preteklo obdobje 60 mesecev od začetka identifikacije za namene DDV. Prej namreč davčni zavezanec ne sme izstopiti iz sistema DDV.

Davčni zavezanec, ki je v sistem DDV vstopil zaradi prejemanja oziroma opravljanja storitev, katerih kraj obdavčitve se določi po 25. členu ZDDV-1 ali zaradi pridobitev blaga iz drugih držav članic EU v Slovenijo (atipični davčni zavezanec), lahko predloži zahtevek za prenehanje identifikacije, ko preneha z opravljanjem ali prejemanjem teh storitev oziroma pridobitev blaga.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki izpolnjuje pogoje za prenehanje identifikacije za namene DDV, predloži zahtevek v elektronski obliki preko eDavkov na obrazcu DDV-DeDDV (zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV).

V primeru prenehanja identifikacije za namene DDV je potrebno za obdobje po spremembi popraviti odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo.

 

Prenehanje identifikacije po uradni dolžnosti

O prenehanju identifikacije za namene DDV lahko odloči tudi FURS v naslednjih primerih:

  • če zavezanec preneha opravljati dejavnost in o tem ne obvesti davčnega organa,
  • če zavezanec ni predložil obračuna DDV v zadnjih 6 mesecih, če ima sedež v Sloveniji (oziroma v zadnjih 3 mesecih, če zavezanec nima sedeža v Sloveniji) ali
  • če obstaja sum zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma če FURS ugotovi, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV.