Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga.

Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje davčnemu zavezancu (prejemniku blaga) v tretjo državo članico.

Za pravi tristranski posel morajo biti izpolnjeni trije pogoji, in sicer:

  • Imamo tri davčne zavezance, identificirane za namene DDV, vsak v svoji državi članici
  • Blago gre direktno od dobavitelja k prejemniku
  • Prevoznik je dobavitelj ali pridobitelj

Ob predpostavki, da gre za pravi tristranski posel:

  • Dobavitelj poroča oproščeno dobavo v EU
  • Pridobitelj poroča oproščeno nabavo ter oproščeno dobavo v EU
  • Prejemnik poroča pridobitev blaga iz EU

Tako dobavitelj kot pridobitelj transakciji poročata v rekapitulacijskem poročilu. Dobavitelj v polju A3, pridobitelj pa v polju A5.

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.