Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
24. februarja, 2020

Kdaj govorimo o pravem tristranskem poslu?

Tristranski posli so verižni posli, v katerih sodelujejo trije davčni zavezanci, identificirani za namene DDV, vsak v svoji državi članici. To so dobavitelj, pridobitelj in prejemnik blaga.

Davčni zavezanec (dobavitelj blaga iz ene države članice) izda račun za dobavo blaga znotraj Unije davčnemu zavezancu (pridobitelju blaga v drugi državi članici) za blago, ki se neposredno odpošlje oziroma odpelje davčnemu zavezancu (prejemniku blaga) v tretjo državo članico.

Za pravi tristranski posel morajo biti izpolnjeni trije pogoji, in sicer:

  • Imamo tri davčne zavezance, identificirane za namene DDV, vsak v svoji državi članici
  • Blago gre direktno od dobavitelja k prejemniku
  • Prevoznik je dobavitelj ali pridobitelj

Ob predpostavki, da gre za pravi tristranski posel:

  • Dobavitelj poroča oproščeno dobavo v EU
  • Pridobitelj poroča oproščeno nabavo ter oproščeno dobavo v EU
  • Prejemnik poroča pridobitev blaga iz EU

Tako dobavitelj kot pridobitelj transakciji poročata v rekapitulacijskem poročilu. Dobavitelj v polju A3, pridobitelj pa v polju A5.