Sedmi protikoronski paket zopet uvaja izplačilo kriznega dodatka za zaposlene delavce, ki so decembra opravljali delo (doma ali v prostorih delodajalca). Do izplačila kriznega dodatka so upravičeni tisti delavci, katerih zadnja izplačana plača (meseca novembra), ni presegla dvakratnika minimalne plače, to je  2 x 940,58 =  1.881,16 EUR bruto.

Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov in se izplača sorazmerno glede na delavčevo prisotnost na delu v mesecu decembru. Če je delavec zaposlen za polni delovni čas in ni koristil začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali drugih upravičenih odsotnosti, mu pripada celoten znesek kriznega dodatka 200 EUR.

V primeru, da je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela dodatka, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (starševstvo, invalidnost). Za dneve, ko je delavec odsoten z dela, ni upravičen do kriznega dodatka.

Krizni dodatek izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju, saj se ta ukrep ne nanaša na neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulate, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organe in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V nasprotju s kriznim dodatkom, ki so ga delodajalci izplačevali v spomladanskem valu epidemije, pa bo celotni krizni dodatek delodajalcem povrnjen s strani FURS. Prav tako pa bo potrebno plačati vse prispevke za socialno varnost.

Delodajalec bo za povračilo kriznega dodatka predloži elektronsko izjavo preko portala eDavki, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Izjava naj bi bila na voljo v drugi polovici tega meseca. Delodajalec mora izjavo vložiti najkasneje do 31. 2. 2021.

 

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.