Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
8. januarja, 2021

Kdaj delavcu pripada krizni dodatek?

Sedmi protikoronski paket zopet uvaja izplačilo kriznega dodatka za zaposlene delavce, ki so decembra opravljali delo (doma ali v prostorih delodajalca). Do izplačila kriznega dodatka so upravičeni tisti delavci, katerih zadnja izplačana plača (meseca novembra), ni presegla dvakratnika minimalne plače, to je  2 x 940,58 =  1.881,16 EUR bruto.

Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov in se izplača sorazmerno glede na delavčevo prisotnost na delu v mesecu decembru. Če je delavec zaposlen za polni delovni čas in ni koristil začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali drugih upravičenih odsotnosti, mu pripada celoten znesek kriznega dodatka 200 EUR.

V primeru, da je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela dodatka, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja (starševstvo, invalidnost). Za dneve, ko je delavec odsoten z dela, ni upravičen do kriznega dodatka.

Krizni dodatek izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju, saj se ta ukrep ne nanaša na neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulate, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organe in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V nasprotju s kriznim dodatkom, ki so ga delodajalci izplačevali v spomladanskem valu epidemije, pa bo celotni krizni dodatek delodajalcem povrnjen s strani FURS. Prav tako pa bo potrebno plačati vse prispevke za socialno varnost.

Delodajalec bo za povračilo kriznega dodatka predloži elektronsko izjavo preko portala eDavki, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Izjava naj bi bila na voljo v drugi polovici tega meseca. Delodajalec mora izjavo vložiti najkasneje do 31. 2. 2021.