Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
6. junija, 2019

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse:

  • Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru 2019 v višini 500 eur se izplačilo v mesecu decembru 2019 ne more davčno obravnavati po 13. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ampak se šteje za drug dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo.
  • Če se npr. izplačilo zaostanka regresa za leto 2018 izvede v letu 2019 po odločbi delovnega inšpektorja, se to izplačilo lahko obravnava davčno ugodneje, torej v skladu s 13. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in tretjo alinejo tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2.
  • Če delodajalec junija izplača vsem delavcem regres v višini PP, ki je zadnja znana na dan izplačila, tudi delavcu, ki se je zaposlil v aprilu in  je zato upravičen le do sorazmernega dela regresa, se izplačilo nad sorazmernim delom zneska regresa (3/12) davčno obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja (se obdavči).